Saltar al contenido principal

4011 — Empleats de comptabilitat i càlcul de nòmines i salaris

  Els empleats de comptabilitat i càlcul de nòmines i salaris ajuden a portar registres i llibres comptables, a calcular costos de producció i salaris, i també a efectuar pagaments en efectiu.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assentar els registres i llibres de comptabilitat sota l'orientació de professionals superiors.
  • Efectuar els càlculs necessaris.
  • Exercir altres tasques comptables d'abast limitat.
  • Calcular a partir dels registres existents els costos unitaris de producció.
  • Calcular els salaris que cal pagar a partir dels registres de les hores treballades o del treball dut a terme per cada treballador sota el control dels professionals superiors.
  • Encarregar-se de la caixa i portar registres dels pagaments i cobraments relacionats amb l'empresa, poden preparar els sobres de pagament de salaris i abonar-los.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat administratiu d'obra
  • Empleat de comptabilitat
  • Empleat de pagament de nòmines i salaris
  • Empleat de tenidoria de llibres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tenidor de llibres (3413)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats comptabilitat i càlcul de nòmines