Saltar al contenido principal

4022 — Empleats d'oficina de serveis de producció

  Els empleats d'oficines de serveis de producció calculen les quantitats dels materials diversos que es requereixen en dates determinades per a la execució d'un programa de producció i preparen i verifiquen els programes de producció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Calcular, d'acord amb les instruccions rebudes, la quantitat, la qualitat i el tipus dels materials necessaris per a l'execució d'un programa de producció.
  • Preparar llistes dels materials necessaris, cerciorar-se que aquests estan disponibles quan es necessiten i portar els registres pertinents.
  • Preparar o ajudar a la preparació dels plans de producció sobre la base de les demandes dels clients, la capacitat de producció i la productivitat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat de càlcul de materials
  • Empleat de planificació de producció

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats oficina de serveis de producció

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  4132 Empleats de serveis de suport a la producció