Saltar al contenido principal

6022 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins executen diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.

  Executen les feines necessàries per al conreu intensiu d'hortalisses i el conreu d'arbres, arbustos, flors i altres plantes, per a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.
  • Preparar els sòls, sembrar, conrear hortalisses per mitjans intensius, plantar flors i recollir les collites.
  • Produir empelts, brots, bulbs i llavors.
  • Conrear flors, arbres, arbustos i altres plantes en parcs o jardins públics o privats.
  • Conrear plantes per a exposicions o per a usos medicinals.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines i eines agrícoles.
  • Gestionar l'explotació agrícola.
  • Cuidar les zones verdes dels camps de futbol, golf i similars.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Floricultor per compte d'altri
  • Jardiner per compte d'altri
  • Planterista per compte d'altri
  • Treballador agrícola d'hivernacles per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de maquinària agrícola amb motor (8530)
  • Peó agrícola (9410)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. qualificats agrícoles, compte altri, horta

  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6120 Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins 4