Saltar al contenido principal

6210 — Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries

  Una explotació agropecuària és aquella en què es combina la producció agrícola amb la cria de bestiar en unitats d'activitat conjunta, amb un percentatge d'especialització en cada una inferior al 66%.

  Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries exploten, per ells mateixos o associats amb altres, finques mixtes que combinen agricultura i ramaderia. Programen i executen les feines relatives al conreu i la collita de diverses varietats de plantes i arbres, a la cria i la cura d'animals i a l'obtenció de productes derivats de les seves activitats de viver, per a la seva venda, sense que hi hagi un predomini agrícola o ramader (més de 2/3 sobre el total del valor afegit).

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca mixta ( agrícola i ramadera).
  • Determinar les classes i quantitats de conreus i animals produïts.
  • Comprar llavors, fertilitzants i altres subministraments.
  • Invertir, fins i tot en règim d'arrendament, en terres i millores de sòls, edificis, instal·lacions, màquines, eines i animals.
  • Dur a terme treballs, com ara preparar sòls, sembrar, plantar, conrear i fer la collita.
  • Conrear plantes farratgeres o comprar farratge i altres aliments.
  • Criar i tenir cura del bestiar per aprofitar-ne la carn, el cuir, la llana, la pell, la llet o altres productes.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les màquines i els estris.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Treballador agropecuari per compte propi

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. qualificats, compte propi, agropecuaris

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  61410 Treballador per compte propi d'explotacions agràries mixtes 1
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6300 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes 4