Saltar al contenido principal

6313 — Pescadors per compte propi d'altura

  Els pescadors per compte propi d'altura dirigeixen i executen, per ells mateixos o associats amb altres, les tasques que han de portar a terme els treballadors de la pesca que estiguin a les seves ordres.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una empresa.
  • Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca.
  • Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des dels bancs i en els bancs.
  • Esquerar, llençar i halar els aparells de pesca.
  • Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o a terra, no estant integrats en la indústria del peix.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Patró de pesca d'altura per compte propi
  • Pescador d'altura per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses pesqueres (1121)
  • Director general d'empreses de pesca i piscicultura (1110)
  • Gerent d'explotacions de pesca (1401, 1701)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Pescadors compte propi altura

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  61510 Treballador per compte propi d'explotacions pesqueres, en general 2
  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  6153 Pescadors d'alta mar
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6423 Pescadors d'altura 3