Saltar al contenido principal

6324 — Caçadors per compte d'altri

  Els caçadors per compte d'altri capturen i sacrifiquen mamífers, aus o rèptils salvatges per a la venda o expedició regular d'aquests animals, o de la carn, la pell, les plomes i altres productes, a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la supervisió dels seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar ceps o trampes per capturar mamífers, aus o rèptils salvatges.
  • Sacrificar els mamífers, les aus o els rèptils, capturats o en llibertat, amb armes de foc o altres tipus.
  • Escorxar i preparar els animals morts per obtenir els productes que s'han de vendre o expedir.
  • Expedir o vendre els mamífers, aus o rèptils capturats.
  • Reparar i mantenir el material en bon estat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Caçador de balenes per compte d'altri
  • Caçador de foques per compte d'altri
  • Esquivador

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció i operacions de caça (1121)
  • Director general d'empreses de caça (1110)
  • Gerent d'explotacions de caça (1401, 1701)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Caçadors compte d'altri

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  64310 Caçador, en general 2
  64920 Balener 1
  64990 Altres pescadors, caçadors i similars 2
  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  6154 Caçadors i paranyers
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6430 Treballadors qualificats en activitats cinegètiques 4