Saltar al contenido principal

8250 — Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper

  Els caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper dirigeixen, controlen i supervisen les activitats dels operadors de màquines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cartó.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Encarregat de taller d'enquadernació
  • Encarregat de taller d'impressió d'arts gràfiques
  • Encarregat de taller de fabricació de productes de paper

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Caps de taller impremta i fab. prod. paper