Saltar al contenido principal

2419 — Altres professionals de l'organització i l'administració d'empreses

  Aquest grup primari inclou els tècnics de l'organització i l'administració d'empreses i afins no classificats separadament en el subgrup 241 «Professionals de l'organització i l'administració d'empreses.» Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els tècnics superiors que estudien, apliquen o ofereixen assessorament respecte a diversos mètodes i tècniques de gestió d'empreses en àmbits relatius a la comercialització, l'aplicació de normes sobre patents i marques, la consultoria sobre l'establiment i el funcionament d'un negoci, i les formes d'aplicar els principis de l'economia domèstica.

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Investigar, determinar i oferir assessorament respecte del nivell de vendes per a certs productes o serveis i els possibles mercats i les tendències futures.
  • Assessorar sobre marques i patents, ajudar a preparar-ne sol·licituds o a examinar les sol·licituds presentades per al seu registre i preparar informes en què s'exposin les raons per les quals s'hauria de concedir o denegar una marca o patent.
  • Estudiar aspectes financers i legals, d'organització, de comercialització i d'altres tipus relacionats amb la creació i la marxa d'un negoci, i assessorar sobre aquests temes.
  • Estudiar i interpretar els principis de l'economia domèstica i de la gestió i oferir l'assessorament pertinent.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de patents i marques
  • Conseller i agent d'economia domèstica
  • Tècnic en investigació de mercats de nivell superior

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció (112)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres prof. org. i administració empreses