Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari projecten i dirigeixen la construcció d'edificis, planifiquen i coordinen el desenvolupament de zones urbanes i projecten, dissenyen i dirigeixen l'ordenació estètica de paisatges, amb la creació de zones de parcs i altres projectes.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
204 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit 2