Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari investiguen, projecten i dirigeixen tota mena d'instal·lacions i explotacions compreses en les branques de la tècnica industrial química, mecànica i elèctrica, en siderúrgia i metal·lúrgia, en indústries d'alimentació, del vestit, d'assaonaments, de ceràmica, tèxtils, de tractament de productes, d'arts gràfiques, d'hidrogenació de carbons, de maquinària hidràulica, de transports urbans, de l'automòbil, de calefacció, refrigeració i ventilació i d'il·luminació i sanejament, en indústries de generació i transformació, transport i utilització d'energia elèctrica, i en economia industrial, verificació i anàlisi de materials, càlcul de costos, sistemes d'organització i mètodes, etc., amb la direcció de la fabricació, la instal·lació, la conservació i la reparació corresponents.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
205 Enginyers superiors i similars 8