Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari exerceixen les funcions de direcció i intervenció facultativa que calgui desenvolupar amb relació a la indústria i la construcció navals. Estudia i projecta el buc i les superstructures dels vaixells i altres embarcacions; duu a terme les activitats referents a la conservació i la vigilància en tasques pròpies de la seva especialitat respecte a les flotes mercants, de pesca i esportives i artefactes navals, llevat de les matèries pròpies de la marina de guerra.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
205 Enginyers superiors i similars 8