Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari ajuden els enginyers superiors en la redacció de projectes; formulen i redacten propostes tècniques d'explotacions, processos, prospeccions i recerques mineres amb un pressupost no superior a un límit determinat; redacten i autoritzen plans de tasques fins a un pressupost limitat i dirigeixen l'execució material d'aquestes feines.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
265 Enginyers tècnics i similars 8