Saltar al contenido principal

191 — Bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus

    Les persones compreses en aquest grup primari organitzen, amplien i conserven les col·leccions de llibres, diaris i documents escrits en biblioteques i altres centres d'ús públic o privat, i organitzen i conserven els arxius i els documents que tenen un valor històric; dirigeixen i tenen cura de l'organització i la conservació de museus i col·leccions d'objectes valuosos, galeries d'art i altres establiments anàlegs.