Saltar al contenido principal

311 — Caps d'oficines administratives públiques

  Dirigeixen unitats administratives en el sector públic o en l'Administració estatal o local i institucional amb vista a vetllar pel compliment de les disposicions i les normes legals, sota la supervisió dels funcionaris superiors de l'Administració pública. Organitzen i dirigeixen la feina del seu personal, distribueixen la feina que s'ha d'efectuar i controlen i examinen la feina executada.

  Poden preparar informes per a funcionaris de nivell superior, actuar de secretaris seus i efectuar tasques anàlogues.

  Els empleats de l'Administració pública que compleixen essencialment funcions pròpies de professions científiques, liberals o tècniques es classifiquen en el gran grup 0/1.

  Descendentes
  Código Descripción
  31110 Cap d'oficines administratives públiques