Saltar al contenido principal

39 — Empleats de serveis administratius i similars ncaa

    Les persones compreses en aquest subgrup acompleixen diverses feines administratives no especificades en els subgrups anteriors, com ara enregistrar la recepció o l'expedició, l'emmagatzematge i el pesatge de mercaderies i productes diversos; preparar les comandes de primeres matèries d'acord amb els programes de producció; acomplir tasques administratives en oficines comercials d'assegurances, en serveis jurídics, de personal i altres, i informar-ne; atendre i informar els clients d'un establiment; portar els registres d'una biblioteca o dur a terme feines d'arxiu; codificar i compilar dades estadístiques; corregir proves d'impremta; manejar màquines reproductores d'oficina i acomplir tasques anàlogues.

    Propuesta de hashtag corto

    Empleats administratius i similars ncaa