Saltar al contenido principal

391 — Empleats administratius de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies

    Les persones compreses en aquest grup primari organitzen i controlen la recepció, l'emmagatzematge, el pesatge i l'expedició de mercaderies i gèneres, i duen els registres pertinents i l'inventari de les existències.