Saltar al contenido principal

392 — Empleats de serveis de càlcul de materials i de planificació de la producció

    Les persones compreses en aquest grup primari, d'acord amb les instruccions que reben, calculen les comandes de materials necessàries per a l'execució del programa de producció; miren que aquests materials siguin disponibles en el moment desitjat; col·laboren en la preparació dels programes de producció i porten registres del seu rendiment efectiu.