Saltar al contenido principal

592 — Personal de pompes fúnebres i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari acompleixen diverses tasques en relació amb la conservació o la inhumació de les despulles mortals o de la incineració corresponent. Aconsellen els clients sobre les diverses modalitats dels serveis de pompes fúnebres, embalsamen els cadàvers humans, els traslladen dins del territori nacional i estranger; proveeixen fèretres i instal·len capelles ardents, i efectuen totes les gestions que siguin preceptives prop de les autoritats governamentals, sanitàries, consulars, judicials i municipals.

    Correspondencia con CCO-94 (ca)
    Código Descripción Particiones
    519 Altres treballadors de serveis personals 5
    960 Peons de la construcció 2