Saltar al contenido principal

615 — Treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres

    Els treballadors compresos en aquest grup primari dirigeixen pel seu compte o en associació amb altres les feines d'explotació de la pesca en general o en piscifactories i vivers de crustacis o mol·luscs. Planegen, organitzen, controlen i administren tots els aspectes de l'explotació i vigilen les feines del personal.

    Poden participar en les tasques de la pesca.