Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme les feines pròpies de la caça d'animals per aprofitar-ne la pell o la carn, per vendre'ls vius o per exterminar-los si són nocius.

Descendentes
Código Descripción
64310 Caçador, en general