Saltar al contenido principal

71 — Miners, pedrers i resta de treballadors de l'extracció de minerals (inclosos els líquids i gasosos)

    Les persones compreses en aquest subgrup extreuen minerals de l'interior i de la superfície de mines i pedreres, preparen els minerals per a la distribució o el tractament ulterior, munten i fan funcionar les instal·lacions de perforació de pous de petroli i gas natural i acompleixen tasques afins.

    Propuesta de hashtag corto

    Miners i treballadors extracció minerals