Saltar al contenido principal

75 — Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup preparen les fibres tèxtils naturals per al filat i el bobinatge; manegen màquines per filar, doblegar, retòrcer i rebobinar els fils i els filats; ajusten, mantenen i reparen telers o màquines per fabricar teixits de punt i preparen els cartons de dissenys; teixeixen i confeccionen els teixits de punt a mà o a màquina; emblanquinen, tenyeixen i tracten d'altres maneres fibres, fils i teixits i altres productes tèxtils, i acompleixen altres tasques anàlogues.

    Propuesta de hashtag corto

    Treballadors preparació i obtenció productes tèxtils