Saltar al contenido principal

839 — Treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques ncaa

    Les persones compreses en aquest grup primari acompleixen en la talla dels metalls diverses tasques que no figuren en els grups primaris precedents.

    Manegen torns en els quals es dóna forma a les xapes de metall pressionant- ne les vores; donen forma en fred o en calent peces de metall utilitzant eines de mà, mandrins i formes; manegen premses de tallar, perforar i estampar el metall, màquines de corbar metalls, cisalles automàtiques i altres màquines i aparells per tallar o treballar el metall, i fabriquen productes de metall com ara mobles, cables, claus, cargols i agulles d'acer.