Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme l'ordenació, la direcció i el control de l'execució material de les obres i les instal·lacions i l'organització de les feines, d'acord amb el projecte, les normes i les regles de contrucció correcta i segons les instruccions de l'arquitecte superior.

Descendentes
Código Descripción
03010 Arquitecte tècnic
Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
264 Arquitectes tècnics 2