Saltar al contenido principal

627 — Treballadors d'hortes, planters i jardins

    Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme feines pròpies del conreu d'hortes, planters i jardins. Acompleixen diverses feines pròpies del conreu d'hortalisses per mètodes de conreu intensiu o de la multiplicació i el conreu d'arbres, arbusts, flors i altres plantes i de la producció de bulbs i llavors destinats a la venda; conreen flors, arbres, arbusts i altres plantes en parcs i en jardins publics o privats; conreen plantes per presentar-les en exposicions o amb finalitats medicinals; manipulen, preparen i conserven instal·lacions per a planters i hivernacles , i acompleixen altres tasques similars.