Saltar al contenido principal

Les persones compreses en aquest grup primari ajusten, reparen i munten armes lleugeres o esportives i, anàlogament, ajusten, reparen i munten panys.

Descendentes
Código Descripción
83620 Armer
83630 Manyà
83690 Altres armers i manyans
Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
752 Ferrers, fabricants d'eines i similars 7