Saltar al contenido principal
Descendentes
Código Descripción
6901 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics de farines silícies fòssils, com ara terra de diatomees, trípol o diatomita, o de terres fòssils silícies similars
6902 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
6903 Altres productes ceràmics refractaris, com ara retortes, gresols, mufles i toveres, taps, suports, copel·les, tubs, fundes o varetes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
6904 Maons de construcció, revoltons, cobertors de bigues i articles similars, de ceràmica
6905 Teules, elements de xemeneia, conductes de fum, ornaments arquitectònics i altres productes ceràmics de construcció
6906 Tubs, canonades i els seus accessoris, de ceràmica
6907 Rajoles i lloses, de ceràmica, sense vernís o esmalt, per a paviments o revestiments; cubs, daus i articles similars, de ceràmica, per a mosaic, sense vernís o esmalt, fins i tot amb suport
6908 Rajoles i lloses, de ceràmica, amb vernís o esmalt, per a paviments o revestiments; cubs, daus i articles similars, de ceràmica, per a mosaics, amb vernís o esmalt, fins i tot amb suport
6909 Aparells i articles, de ceràmica per a usos químics o altres usos tècnics, abeuradors, piques i recipients similars, de ceràmica, per a usos rurals, gerres i recipients similars de transport o envasament
6910 Piques, lavabos, peus de lavabo, banyeres, bidets, vàters, cisternes, urinaris i aparells fixos similars, de ceràmica, per a usos sanitaris
6911 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de porcellana
6912 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de ceràmica, excepte els de porcellana
6913 Estatuetes i altres objectes de decoració, de ceràmica
6914 Altres productes ceràmics
Correspondencia con NC 2014 (ca)
Código Descripción
69 Productes ceràmics
Correspondencia con NC 2016 (ca)
Código Descripción
69 Productes ceràmics