Saltar al contenido principal

70 — Vidre i productes de vidre

  Descendentes
  Código Descripción
  7001 Rebutjos i residus de vidre; vidre en massa
  7002 Vidre en boles, barres, varetes o tubs sense treballar, excepte les microesferes de la partida 7018
  7003 Vidre colat o laminat, en plaques, fulles i perfils, fins i tot amb una capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
  7004 Vidre estirat o bufat, en fulles, fins i tot amb capa absorbent reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
  7005 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit per una cara o totes dues), en plaques o en fulles, fins i tot amb capa absorbent reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
  7006 Vidre de les partides 7003, 7004 o 7005, corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'una altra manera, sense emmarcar ni combinar amb altres matèries
  7007 Vidre de seguretat constituït per vidre trempat o format per fulles encolats
  7008 Vidrieres aïllants de parets múltiples
  7009 Miralls de vidre amb marc o sense, inclosos els miralls retrovisors
  7010 Bombones, ampolles, flascons, pots, envasos tubulars i altres recipients per al transport o envasament, de vidre; pots de vidre per a conserves; taps, tapes i altres tanques de vidre
  7011 Ampolles i embolcalls tubulars, oberts i els seus components, de vidre, sense guarnicions, per a làmpades elèctriques, tubs catòdics o similars
  7013 Objectes de vidre per al servei de taula, de cuina, de tocador, d'oficina, de decoració d'interiors i usos similars, excepte dels de les partides 7010 o 7018
  7014 Vidre per a senyalització i elements d'òptica de vidre, sense treballar òpticament, excepte els de la partida 7015
  7015 Vidres per a rellotges i vidres similars, vidres per a ulleres, fins i tot correctors, bombats, corbats, buits o similars, sense treballar òpticament; esferes buides i casquets esfèrics de vidre per fabricar aquests vidres
  7016 Llambordes, lloses, maons, rajoles, teules i altres articles, de vidre premsat o modelat, fins i tot armats, per a la construcció; cubs, daus i articles similars, de vidre, fins i tot amb suport, per a mosaics o decoracions similars; vidrieres artístiques; vidre multicel·lular o vidre escuma, en blocs, plafons, plaques, conquilles o formes similars
  7017 Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia, fins i tot graduats o calibrats
  7018 Grans de vidre, imitacions de perles fines o cultivades, imitacions de pedres precioses i semiprecioses i articles similars de granadura de vidre i les seves manufactures, excepte la bijuteria; ulls de vidre, excepte els de pròtesi; estatuetes i altres objectes de decoració, de vidre treballat amb bufador (vidre estirat), excepte la bijuteria; microesferes de vidre amb un diàmetre inferior o igual a 1 mm
  7019 Fibra de vidre -inclosa la llana de vidre- i manufactures d'aquestes matèries (com ara filats i teixits)
  7020 Altres articles de vidre
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  70 Vidre i productes de vidre
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  70 Vidre i productes de vidre