Saltar al contenido principal

860400 — Vehicles de manteniment o de serveis de les vies fèrries o similars, inclosos els autopropulsats, com ara vagons taller, vagons grua, vagons equipats per piconar el balast, per alinear les vies, cotxes per a assajos i vagonetes