Saltar al contenido principal

9021 — Articles i aparells d'ortopèdia, incloses les faixes i bandes medicoquirúrgiques i les crosses, llistons, fèrules i altres articles i aparells per a fractures, articles i aparells de pròtesi, audiòfons i altres aparells que porti la mateixa persona o se li implantin per compensar un defecte o una incapacitat