Saltar al contenido principal

901600 — Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg, fins i tot amb peses