Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,87 Km2
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2018) 15533 h
Litoral
Capital Arenys de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0800600000

Divisió territorial postal

 • 08350

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080060 00 00 0 00 Arenys de Mar
Entitat singular 080060 00 01 7 00 Arenys de Mar - 7536 7997 15533
Nucli 080060 00 01 7 01 Arenys de Mar - 6656 7113 13769
Nucli 080060 00 01 7 02 Carolines, les - 54 51 105
Nucli 080060 00 01 7 03 Roses, les - 59 54 113
Nucli 080060 00 01 7 04 Cònsul, el - 53 45 98
Nucli 080060 00 01 7 05 Estrella, l' - 85 79 164
Nucli 080060 00 01 7 06 Maltemps, el - 47 93 140
Nucli 080060 00 01 7 07 Montmar - 53 55 108
Nucli 080060 00 01 7 08 Portimar - 186 175 361
Nucli 080060 00 01 7 09 Portinyol, el - 69 65 134
Nucli 080060 00 01 7 10 Victòria, la - 35 31 66
Nucli 080060 00 01 7 11 Vil.les, les - 28 35 63
Nucli 080060 00 01 7 12 Hort del Bisbe, l' - 138 140 278
Nucli 080060 00 01 7 13 Canyadell, el - 33 24 57
Disseminat 080060 00 01 7 99 Disseminat d'Arenys de Mar - 40 37 77
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080060 01 Apartarenys Urbanització
Unitat població 080060 02 Arenys de Mar Vila
Unitat població 080060 03 Carolines, les Urbanització
Unitat població 080060 04 Cinc-roses Urbanització
Unitat població 080060 05 Cònsol, el Urbanització
Unitat població 080060 06 Estrella, l' Urbanització
Unitat població 080060 07 Maltemps, el Urbanització
Unitat població 080060 08 Montmar Urbanització
Unitat població 080060 09 Portimar Urbanització
Unitat població 080060 10 Portinyol, el Urbanització
Unitat població 080060 11 Victòria, la Urbanització
Unitat població 080060 12 Vilaplana Urbanització
Unitat població 080060 13 Vil.les, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,50 Km2 10 m
 • Després: 6,87 Km2 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP29 Arenys de Mar