Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 36,91 Km2
Altitud 327 m
Població (a 01-01-2018) 3205 h
Litoral No
Capital Balsareny
Distància -
Codi ajuntament 0801800000

Divisió territorial postal

  • 08660

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080180 00 00 0 00 Balsareny
Entitat singular 080180 00 01 7 00 Balsareny - 1395 1409 2804
Nucli 080180 00 01 7 01 Balsareny - 1395 1409 2804
Entitat singular 080180 00 02 2 00 Nosa - 131 136 267
Nucli 080180 00 02 2 01 Nosa - 104 109 213
Nucli 080180 00 02 2 02 Cal Rata - 18 15 33
Disseminat 080180 00 02 2 99 Disseminat de Nosa - 9 12 21
Entitat singular 080180 00 03 8 00 Rabeia, la - 33 36 69
Nucli 080180 00 03 8 01 Rabeia, la - 1 2 3
Disseminat 080180 00 03 8 99 Disseminat de la Rabeia - 32 34 66
Entitat singular 080180 00 04 3 00 Sant Esteve - 0 1 1
Nucli 080180 00 04 3 01 Sant Esteve - 0 1 1
Entitat singular 080180 00 05 6 00 Vilafruns - 27 37 64
Nucli 080180 00 05 6 01 Vilafruns - 19 22 41
Disseminat 080180 00 05 6 99 Disseminat de Vilafruns - 8 15 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080180 01 Balsareny Població
Unitat població 080180 02 Molí, el Colònia
Unitat població 080180 03 Nosa Raval
Unitat població 080180 04 Rabeia, la Colònia
Unitat població 080180 05 Sant Esteve Colònia
Unitat població 080180 06 Vilafruns Colònia

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,60 Km2 327 m
  • Després: 36,91 Km2 327 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages