Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,64 Km2
Altitud 307 m
Població (a 01-01-2018) 9003 h
Litoral No
Capital Bigues
Distància -
Codi ajuntament 0802350006

Divisió territorial postal

 • 08415
 • 08416

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080235 00 00 0 00 Bigues i Riells
Entitat singular 080235 00 02 2 00 Vallroja i el Pla - 37 35 72
Disseminat 080235 00 02 2 99 Vallroja i el Pla -Disseminat- - 37 35 72
Entitat singular 080235 00 03 8 00 Riells del Fai - 423 415 838
Nucli 080235 00 03 8 01 Boscos de Can Riells - 85 83 168
Nucli 080235 00 03 8 02 Can Castanyer - 33 33 66
Nucli 080235 00 03 8 03 Riells del Fai - 260 253 513
Disseminat 080235 00 03 8 99 Disseminat de Riells del Fai - 45 46 91
Entitat singular 080235 00 04 3 00 Rieral de Bigues, el - 817 896 1713
Nucli 080235 00 04 3 01 Rieral de Bigues, el - 744 806 1550
Disseminat 080235 00 04 3 99 Disseminat del Rieral de Bigues - 73 90 163
Entitat singular 080235 00 05 6 00 Turó, el - 221 189 410
Nucli 080235 00 05 6 01 Turó, el - 187 157 344
Disseminat 080235 00 05 6 99 Disseminat del Turó - 34 32 66
Entitat singular 080235 00 08 1 00 Can Barri - 579 549 1128
Nucli 080235 00 08 1 01 Can Barri - 579 549 1128
Entitat singular 080235 00 10 8 00 Can Febrera - 104 88 192
Nucli 080235 00 10 8 01 Can Febrera - 104 88 192
Entitat singular 080235 00 11 5 00 Can Regassol - 393 379 772
Nucli 080235 00 11 5 01 Can Regassol - 393 379 772
Entitat singular 080235 00 12 0 00 Can Traver - 227 222 449
Nucli 080235 00 12 0 01 Can Traver - 227 222 449
Entitat singular 080235 00 13 6 00 Can Carreres - 146 147 293
Nucli 080235 00 13 6 01 Can Carreres - 146 147 293
Entitat singular 080235 00 14 1 00 Castell-Montbui - 382 328 710
Nucli 080235 00 14 1 01 Castell-Montbui - 357 312 669
Disseminat 080235 00 14 1 99 Disseminat de Castell-Montbui - 25 16 41
Entitat singular 080235 00 15 4 00 Diamant del Vallès - 47 67 114
Nucli 080235 00 15 4 01 Diamant del Vallès - 47 67 114
Entitat singular 080235 00 16 7 00 Font del Bou - 362 325 687
Nucli 080235 00 16 7 01 Font del Bou - 362 325 687
Entitat singular 080235 00 17 3 00 Font Granada - 279 268 547
Nucli 080235 00 17 3 01 Font Granada - 279 268 547
Entitat singular 080235 00 18 9 00 Manantials, els - 135 113 248
Nucli 080235 00 18 9 01 Manantials, els - 135 113 248
Entitat singular 080235 00 19 2 00 Pineda, la - 83 71 154
Nucli 080235 00 19 2 01 Pineda, la - 83 71 154
Entitat singular 080235 00 20 6 00 Racó del Bosc, el - 45 35 80
Nucli 080235 00 20 6 01 Racó del Bosc, el - 45 35 80
Entitat singular 080235 00 21 3 00 Saulons d'en Deu, els - 307 289 596
Nucli 080235 00 21 3 01 Saulons d'en Deu, els - 307 289 596
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080235 01 Barri de la Fàbrica, el Barri
Unitat població 080235 02 Bigues Població
Unitat població 080235 03 Boscos de Riells, els Urbanització
Unitat població 080235 04 Camí de la Pineda, el Urbanització
Unitat població 080235 05 Can Barri Urbanització
Unitat població 080235 06 Can Barri Industrial Polígon industrial
Unitat població 080235 07 Can Bernaguera Urbanització
Unitat població 080235 08 Can Carreres Urbanització
Unitat població 080235 09 Can Castanyer Urbanització
Unitat població 080235 10 Can Febrera Urbanització
Unitat població 080235 11 Can Regassol Urbanització
Unitat població 080235 12 Can Rodríguez Urbanització
Unitat població 080235 13 Can Traver Urbanització
Unitat població 080235 14 Can Vedell Urbanització
Unitat població 080235 15 Can Yàñez Urbanització
Unitat població 080235 16 Castell de Montbui, el Urbanització
Unitat població 080235 17 Diamant del Vallès, el Urbanització
Unitat població 080235 18 Font de la Pedra, la Urbanització
Unitat població 080235 19 Font del Bou, la Urbanització
Unitat població 080235 20 Font Granada, la Urbanització
Unitat població 080235 21 Manantials, els Urbanització
Unitat població 080235 22 Parròquia, la Urbanització
Unitat població 080235 23 Pineda, la Urbanització
Unitat població 080235 24 Pla, el Caseria
Unitat població 080235 25 Racó del Bosc, el Urbanització
Unitat població 080235 26 Riells del Fai Població
Unitat població 080235 27 Rieral, el Raval
Unitat població 080235 28 Saulons d'en Déu, els Urbanització
Unitat població 080235 29 Torre, la Caseria
Unitat població 080235 30 Turó, el Urbanització
Unitat població 080235 31 Vall Blanca, la Caseria
Unitat població 080235 32 Vallroja Caseria
Unitat població 080235 33 Veïnat, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080235 Bigas
 • Després: 080235 Bigues i Riells
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 28,70 Km2 307 m
 • Després: 28,64 Km2 307 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers