Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,36 Km2
Altitud 178 m
Població (a 01-01-2018) 1865 h
Litoral No
Capital Castellví de Rosanes
Distància -
Codi ajuntament 0806670005

Divisió territorial postal

  • 08769

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080667 00 00 0 00 Castellví de Rosanes
Entitat singular 080667 00 01 7 00 Àngels, els - 6 5 11
Nucli 080667 00 01 7 01 Àngels, els - 6 5 11
Entitat singular 080667 00 02 2 00 Castellví de Rosanes - 291 306 597
Nucli 080667 00 02 2 01 Castellví de Rosanes - 273 288 561
Nucli 080667 00 02 2 02 Polígon industrial de Rosanes - 0 0 0
Disseminat 080667 00 02 2 99 Disseminat de Castellví de Rosanes - 18 18 36
Entitat singular 080667 00 03 8 00 Miralles - 52 36 88
Nucli 080667 00 03 8 01 Miralles - 52 36 88
Entitat singular 080667 00 04 3 00 Can Sunyer del Palau - 306 346 652
Nucli 080667 00 04 3 01 Can Sunyer del Palau - 304 344 648
Disseminat 080667 00 04 3 99 Disseminat de Can Sunyer del Palau - 2 2 4
Entitat singular 080667 00 05 6 00 Taió, el - 224 219 443
Nucli 080667 00 05 6 01 Taió, el - 224 219 443
Entitat singular 080667 00 06 9 00 Valldaina - 38 36 74
Nucli 080667 00 06 9 01 Valldaina - 38 36 74
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080667 01 Àngels, els Caseria
Unitat població 080667 02 Can Sunyer del Palau Urbanització
Unitat població 080667 03 Can Xandri Urbanització
Unitat població 080667 04 Castellví de Rosanes Població
Unitat població 080667 05 Miralles Caseria
Unitat població 080667 06 Taió, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080667 Castellví de Rosanés
  • Després: 080667 Castellví de Rosanes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,40 Km2 98 m
  • Després: 16,36 Km2 178 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP46 Martorell