Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,25 Km2
Altitud 870 m
Població (a 01-01-2018) 393 h
Litoral No
Capital Estany, l'
Distància -
Codi ajuntament 0807900000

Divisió territorial postal

  • 08148

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080790 00 00 0 00 Estany, l'
Entitat singular 080790 00 01 7 00 Estany, l' - 183 191 374
Nucli 080790 00 01 7 01 Estany, l' - 164 180 344
Disseminat 080790 00 01 7 99 Disseminat de l'Estany - 19 11 30
Entitat singular 080790 00 02 2 00 Raval del Prat - 10 9 19
Disseminat 080790 00 02 2 99 Raval del Prat -Disseminat- - 10 9 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080790 01 Estany, l' Població
Unitat població 080790 02 Raval del Prat, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080790 Estany
  • Després: 080790 Estany, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,10 Km2 870 m
  • Després: 10,25 Km2 870 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 07 Bages
  • Després: 42 Moianès