Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,31 Km2
Altitud 1154 m
Població (a 01-01-2018) 42 h
Litoral No
Capital Fígols
Distància -
Codi ajuntament 0808040003

Divisió territorial postal

  • 08699

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080804 00 00 0 00 Fígols
Entitat singular 080804 00 01 7 00 Fígols - 25 17 42
Disseminat 080804 00 01 7 99 Fígols -Disseminat- - 25 17 42
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080804 01 Fígols Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 080804 Fígols
  • Després: 080804 Fígols de les Mines
1989-02-02 Canvi de nom
  • Abans: 080804 Fígols de les Mines
  • Després: 080804 Fígols
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,50 Km2 1154 m
  • Després: 29,31 Km2 1154 m