Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,25 Km2
Altitud 615 m
Població (a 01-01-2018) 863 h
Litoral No
Capital Llacuna, la
Distància -
Codi ajuntament 0810430008

Divisió territorial postal

  • 08779

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081043 00 00 0 00 Llacuna, la
Entitat singular 081043 00 01 7 00 Llacuna, la - 406 349 755
Nucli 081043 00 01 7 01 Llacuna, la - 340 311 651
Disseminat 081043 00 01 7 99 Disseminat de la Llacuna - 66 38 104
Entitat singular 081043 00 02 2 00 Rofes - 57 37 94
Nucli 081043 00 02 2 01 Rofes - 56 36 92
Disseminat 081043 00 02 2 99 Disseminat de Rofes - 1 1 2
Entitat singular 081043 00 03 8 00 Torrebusqueta - 6 8 14
Disseminat 081043 00 03 8 99 Torrebusqueta -Disseminat- - 6 8 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081043 01 Barraques, les Veïnat
Unitat població 081043 02 Barri de la Piscina, el Barri
Unitat població 081043 03 Llacuna, la Vila
Unitat població 081043 04 Rofes Veïnat
Unitat població 081043 05 Serra, la Veïnat
Unitat població 081043 06 Torrebusqueta Veïnat
Unitat població 081043 07 Vilates, les Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 52,50 Km2 615 m
  • Després: 52,25 Km2 615 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès