Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,77 Km2
Altitud 129 m
Població (a 01-01-2018) 1313 h
Litoral No
Capital Sant Iscle de Vallalta
Distància -
Codi ajuntament 0819390004

Divisió territorial postal

  • 08359

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081939 00 00 0 00 Sant Iscle de Vallalta
Entitat singular 081939 00 01 7 00 Sant Iscle de Vallalta - 553 534 1087
Nucli 081939 00 01 7 01 Sant Iscle de Vallalta - 461 450 911
Disseminat 081939 00 01 7 99 Disseminat de Sant Iscle de Vallalta - 92 84 176
Entitat singular 081939 00 02 2 00 Can Ginebre - 54 46 100
Nucli 081939 00 02 2 01 Can Ginebre - 54 46 100
Entitat singular 081939 00 03 8 00 Font del Montnegre, la - 70 56 126
Nucli 081939 00 03 8 01 Font del Montnegre, la - 70 56 126
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081939 01 Can Ginebre Urbanització
Unitat població 081939 02 Casa Nova de Malponç, la Urbanització
Unitat població 081939 03 Sant Iscle de Vallalta Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081939 San Acisclo de Vallalta
  • Després: 081939 Sant Iscle de Vallalta
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,70 Km2 129 m
  • Després: 17,77 Km2 129 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar