Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,84 Km2
Altitud 114 m
Població (a 01-01-2018) 10877 h
Litoral
Capital Sant Andreu de Llavaneres
Distància -
Codi ajuntament 0819760009

Divisió territorial postal

 • 08392

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081976 00 00 0 00 Sant Andreu de Llavaneres
Entitat singular 081976 00 01 7 00 Sant Andreu de Llavaneres - 5370 5507 10877
Nucli 081976 00 01 7 01 Sant Andreu de Llavaneres - 5370 5507 10877
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081976 01 Ametllereda, l' Urbanització
Unitat població 081976 02 Bellaire Urbanització
Unitat població 081976 03 Canafort Urbanització
Unitat població 081976 04 Ca n'Amat Urbanització
Unitat població 081976 05 Can Cabot d'Amunt Barri
Unitat població 081976 06 Can Mates Urbanització
Unitat població 081976 07 Can Sanç Barri
Unitat població 081976 08 Carrer de l'Església, el Barri
Unitat població 081976 09 Catà Barri
Unitat població 081976 10 Cornisa, la Urbanització
Unitat població 081976 11 Molí de Vent, el Urbanització
Unitat població 081976 12 Onze Pins Urbanització
Unitat població 081976 13 Puntó, el Urbanització
Unitat població 081976 14 Roca de la Nau, la Urbanització
Unitat població 081976 15 Rocaferrera Urbanització
Unitat població 081976 16 Sant Andreu de Llavaneres Vila
Unitat població 081976 17 Sant Pere Barri
Unitat població 081976 18 Supermaresme Urbanització
Unitat població 081976 19 Vall, la Veïnat
Unitat població 081976 20 Verge de Lurdes Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081976 San Andrés de Llavaneras
 • Després: 081976 Sant Andreu de Llavaneres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 11,90 Km2 114 m
 • Després: 11,84 Km2 114 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP33 Mataró