Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 40,79 km²
Altitud 44 m
Població (a 01-01-2023) 31786 h
Litoral
Capital Sant Pere de Ribes
Distància -
Codi ajuntament 0823100000

Divisió territorial postal

 • 08810
 • 08812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082310 00 00 0 00 Sant Pere de Ribes
Entitat singular 082310 00 01 7 00 Can Macià - 134 136 270
Nucli 082310 00 01 7 01 Can Macià - 134 136 270
Entitat singular 082310 00 02 2 00 Puigmoltó - 99 93 192
Nucli 082310 00 02 2 01 Puigmoltó - 86 82 168
Disseminat 082310 00 02 2 99 Disseminat de Puigmoltó - 13 11 24
Entitat singular 082310 00 03 8 00 Rocamar - 277 249 526
Nucli 082310 00 03 8 01 Rocamar - 277 249 526
Entitat singular 082310 00 04 3 00 Roquetes, les - 6269 6347 12616
Nucli 082310 00 04 3 01 Roquetes, les - 6269 6347 12616
Entitat singular 082310 00 05 6 00 Sant Pere de Ribes - 6207 6693 12900
Nucli 082310 00 05 6 01 Sant Pere de Ribes - 6141 6629 12770
Disseminat 082310 00 05 6 99 Disseminat de Sant Pere de Ribes - 66 64 130
Entitat singular 082310 00 06 9 00 Torres, les - 22 28 50
Nucli 082310 00 06 9 01 Torres, les - 15 26 41
Disseminat 082310 00 06 9 99 Disseminat de les Torres - 7 2 9
Entitat singular 082310 00 07 5 00 Can Lloses-Can Marcer - 255 254 509
Nucli 082310 00 07 5 01 Can Lloses-Can Marcer - 246 249 495
Disseminat 082310 00 07 5 99 Disseminat de Can Lloses-Can Marcer - 9 5 14
Entitat singular 082310 00 08 1 00 Vallpineda - 666 631 1297
Nucli 082310 00 08 1 01 Vallpineda - 666 631 1297
Entitat singular 082310 00 09 4 00 Cards, els - 169 159 328
Nucli 082310 00 09 4 01 Cards, els - 169 159 328
Entitat singular 082310 00 10 8 00 Mas d'en Serra, el - 659 653 1312
Nucli 082310 00 10 8 01 Mas d'en Serra, el - 659 653 1312
Entitat singular 082310 00 11 5 00 Vilanoveta - 14 18 32
Nucli 082310 00 11 5 01 Vilanoveta - 14 18 32
Entitat singular 082310 00 12 0 00 Can Pere de la Plana - 254 216 470
Nucli 082310 00 12 0 01 Can Pere de la Plana - 248 211 459
Disseminat 082310 00 12 0 99 Disseminat de Can Pere de la Plana - 6 5 11
Entitat singular 082310 00 13 6 00 Colls, els - 264 243 507
Nucli 082310 00 13 6 01 Colls, els - 264 243 507
Entitat singular 082310 00 14 1 00 Garrofers, els - 5 11 16
Nucli 082310 00 14 1 01 Garrofers, els - 5 11 16
Entitat singular 082310 00 15 4 00 Mas Alba - 304 254 558
Nucli 082310 00 15 4 01 Mas Alba - 304 254 558
Disseminat 082310 00 15 4 99 Disseminat de Mas Alba - 0 0 0
Entitat singular 082310 00 16 7 00 Mas Perers, el - 33 33 66
Nucli 082310 00 16 7 01 Mas Perers, el - 33 33 66
Entitat singular 082310 00 17 3 00 Torre del Veguer - 7 9 16
Nucli 082310 00 17 3 01 Torre del Veguer - 7 9 16
Entitat singular 082310 00 18 9 00 Vinyals, els - 64 57 121
Nucli 082310 00 18 9 01 Vinyals, els - 59 52 111
Disseminat 082310 00 18 9 99 Disseminat dels Vinyals - 5 5 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082310 01 Amèriques, les Urbanització
Unitat població 082310 02 Can Lloses Urbanització
Unitat població 082310 03 Can Macià Urbanització
Unitat població 082310 04 Can Puig Urbanització
Unitat població 082310 05 Cards, els Urbanització
Unitat població 082310 06 Colls, els Urbanització
Unitat població 082310 07 Mas Albà, el Urbanització
Unitat població 082310 08 Mas d'en Serra, el Urbanització
Unitat població 082310 09 Mas Perers, el Urbanització
Unitat població 082310 10 Minivil.les Urbanització
Unitat població 082310 11 Mirador de Sitges, el Urbanització
Unitat població 082310 12 Parellades, les Barri
Unitat població 082310 13 Pineda Parc Urbanització
Unitat població 082310 14 Puigmoltó Caseria
Unitat població 082310 15 Racó, el Urbanització
Unitat població 082310 16 Rocamar Urbanització
Unitat població 082310 17 Roquetes, les Població
Unitat població 082310 18 Sant Pere de Ribes Població
Unitat població 082310 19 Sota-ribes Raval
Unitat població 082310 20 Torre del Veguer, la Urbanització
Unitat població 082310 21 Torres, les Veïnat
Unitat població 082310 22 Vallpineda Urbanització
Unitat població 082310 23 Vilanoveta Població

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 082310 San Pedro de Ribas
 • Després: 082310 Sant Pere de Ribes
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE01 Barcelona
 • Després: DE04 Barcelona 2 (comarques)
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 40,70 km² 44 m
 • Després: 40,79 km² 44 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE04 Barcelona 2 (comarques)
 • Després: DE12 Penedès