Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,85 km²
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2023) 31954 h
Litoral
Capital Sitges
Distància -
Codi ajuntament 0827040003

Divisió territorial postal

 • 08860
 • 08870
 • 08871

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082704 00 00 0 00 Sitges
Entitat singular 082704 00 01 7 00 Botigues, les - 1262 1173 2435
Nucli 082704 00 01 7 01 Garraf II - 535 499 1034
Nucli 082704 00 01 7 02 Passeig Marítim, el - 193 186 379
Nucli 082704 00 01 7 03 Ratpenat - 345 330 675
Nucli 082704 00 01 7 04 Botigues, les - 189 158 347
Entitat singular 082704 00 02 2 00 Garraf - 249 237 486
Nucli 082704 00 02 2 01 Garraf - 246 234 480
Disseminat 082704 00 02 2 99 Disseminat de Garraf - 3 3 6
Entitat singular 082704 00 03 8 00 Sitges - 14498 14534 29032
Nucli 082704 00 03 8 01 Sitges - 14496 14533 29029
Disseminat 082704 00 03 8 99 Disseminat de Sitges - 2 1 3
Entitat singular 082704 00 04 3 00 Vallcarca - 1 0 1
Nucli 082704 00 04 3 01 Vallcarca - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082704 01 Aiguadolç Urbanització
Unitat població 082704 02 Botigues de Sitges, les Llogarret
Unitat població 082704 03 Can Güell -
Unitat població 082704 04 Garraf Població
Unitat població 082704 05 Garraf Dos Urbanització
Unitat població 082704 06 Montgavina Urbanització
Unitat població 082704 07 Passeig Marítim, el Urbanització
Unitat població 082704 08 Quintmar Urbanització
Unitat població 082704 09 Rat-penat Urbanització
Unitat població 082704 10 Santa Bàrbara Urbanització
Unitat població 082704 11 Sitges Vila
Unitat població 082704 12 Urbanització Centre-llevantina Urbanització
Unitat població 082704 13 Vallcarca Colònia
Unitat població 082704 14 Vallpineda Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02009
 • 02010
 • 02011

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE01 Barcelona
 • Després: DE04 Barcelona 2 (comarques)
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 43,70 km² 10 m
 • Després: 43,85 km² 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE04 Barcelona 2 (comarques)
 • Després: DE12 Penedès