Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,96 Km2
Altitud 136 m
Població (a 01-01-2018) 8709 h
Litoral No
Capital Tiana
Distància -
Codi ajuntament 0828240003

Divisió territorial postal

 • 08391

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082824 00 00 0 00 Tiana
Entitat singular 082824 00 01 7 00 Tiana - 4036 4401 8437
Nucli 082824 00 01 7 01 Tiana - 3976 4351 8327
Disseminat 082824 00 01 7 99 Disseminat de Tiana - 60 50 110
Entitat singular 082824 00 02 2 00 Virreina, la - 134 138 272
Nucli 082824 00 02 2 01 Virreina, la - 134 138 272
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082824 01 Cartoixa de Montalegre, la Divers
Unitat població 082824 02 Mas Ram, el Urbanització
Unitat població 082824 03 Tiana Població
Unitat població 082824 04 Virreina, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-12-03 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,90 Km2 136 m
 • Després: 7,96 Km2 136 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar