Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,67 Km2
Altitud 202 m
Població (a 01-01-2018) 1430 h
Litoral No
Capital Lavit
Distància -
Codi ajuntament 0828770005

Divisió territorial postal

 • 08775

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082877 00 00 0 00 Torrelavit
Entitat singular 082877 00 01 7 00 Can Nadal de la Bogadella - 16 16 32
Nucli 082877 00 01 7 01 Can Nadal de la Bogadella - 4 7 11
Disseminat 082877 00 01 7 99 Disseminat de Can Nadal de la Bogadella - 12 9 21
Entitat singular 082877 00 02 2 00 Can Raspall dels Horts - 3 2 5
Disseminat 082877 00 02 2 99 Can Raspall dels Horts -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 082877 00 03 8 00 Cal Rossell de la Serra - 51 46 97
Nucli 082877 00 03 8 01 Cal Rossell de la Serra - 50 46 96
Disseminat 082877 00 03 8 99 Disseminat de Cal Rossell de la Serra - 1 0 1
Entitat singular 082877 00 04 3 00 Carrer del Bessó, el - 2 5 7
Disseminat 082877 00 04 3 99 Carrer del Bessó, el -Disseminat- - 2 5 7
Entitat singular 082877 00 05 6 00 Carrer del Bosc, el - 84 88 172
Nucli 082877 00 05 6 01 Carrer del Bosc, el - 84 88 172
Entitat singular 082877 00 06 9 00 Lavit - 95 81 176
Nucli 082877 00 06 9 01 Lavit - 72 60 132
Disseminat 082877 00 06 9 99 Disseminat de Lavit - 23 21 44
Entitat singular 082877 00 07 5 00 Pineda, la - 362 342 704
Nucli 082877 00 07 5 01 Pineda, la - 362 342 704
Entitat singular 082877 00 08 1 00 Riera, la - 7 7 14
Disseminat 082877 00 08 1 99 Riera, la -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 082877 00 09 4 00 Sant Martí Sadevesa - 3 7 10
Disseminat 082877 00 09 4 99 Sant Martí Sadevesa -Disseminat- - 3 7 10
Entitat singular 082877 00 10 8 00 Terrassola - 113 100 213
Nucli 082877 00 10 8 01 Terrassola - 97 88 185
Disseminat 082877 00 10 8 99 Disseminat de Terrassola - 16 12 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082877 01 Can Comes Masos
Unitat població 082877 02 Can Nadal de la Bogadella Llogarret
Unitat població 082877 03 Can Raspall dels Horts Caseria
Unitat població 082877 04 Can Ros Urbanització
Unitat població 082877 05 Carrer de Cal Rossell, el Caseria
Unitat població 082877 06 Carrer del Bessó, el Caseria
Unitat població 082877 07 Carrer del Bosc, el Raval
Unitat població 082877 08 Casetes de Cal Nadal, les Llogarret
Unitat població 082877 09 Lavit Població
Unitat població 082877 10 Maset, el Raval
Unitat població 082877 11 Mussons Raval
Unitat població 082877 12 Pineda, la Raval
Unitat població 082877 13 Riera, la Caseria
Unitat població 082877 14 Sant Martí Sadevesa Població
Unitat població 082877 15 Terrassola Població
Unitat població 082877 16 Torrent, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082877 Torrelavid
 • Després: 082877 Torrelavit
1999-10-08 Alteració límits municipals
 • Abans: 23,90 Km2
 • Després: 23,90 Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 23,90 Km2 202 m
 • Després: 23,67 Km2 202 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès