Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,65 Km2
Altitud 153 m
Població (a 01-01-2018) 2530 h
Litoral No
Capital Vallromanes
Distància -
Codi ajuntament 0829690004

Divisió territorial postal

  • 08188

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082969 00 00 0 00 Vallromanes
Entitat singular 082969 00 01 7 00 Vallromanes - 1297 1233 2530
Nucli 082969 00 01 7 01 Vallromanes - 1215 1154 2369
Disseminat 082969 00 01 7 99 Disseminat de Vallromanes - 82 79 161
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082969 01 Alella Parc Urbanització
Unitat població 082969 02 Ca l'Agustí Urbanització
Unitat població 082969 03 Cal Marxant Urbanització
Unitat població 082969 04 Cal Pirrot Urbanització
Unitat població 082969 05 Cal Tàvec Urbanització
Unitat població 082969 06 Cal Tàvec (Sector Oest) Urbanització
Unitat població 082969 07 Can Carló Urbanització
Unitat població 082969 08 Can Corbera Urbanització
Unitat població 082969 09 Can Galbany Urbanització
Unitat població 082969 10 Can Llençó Urbanització
Unitat població 082969 11 Can Morera Xic Urbanització
Unitat població 082969 12 Can Palau Urbanització
Unitat població 082969 13 Can Poal Urbanització
Unitat població 082969 14 Can Rabassa Urbanització
Unitat població 082969 15 Casacoberta i Zamora Urbanització
Unitat població 082969 16 Clos, el Urbanització
Unitat població 082969 17 Joiosa, la Urbanització
Unitat població 082969 18 Mimosa, Trampis i Can Guiu, la Urbanització
Unitat població 082969 19 Oasi, l' Urbanització
Unitat població 082969 20 Pineda, la Urbanització
Unitat població 082969 21 Soleia, la Urbanització
Unitat població 082969 22 Vallromanes Població
Unitat població 082969 23 Vallromanes Residencial Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082969 Vallromanas
  • Després: 082969 Vallromanes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,50 Km2 153 m
  • Després: 10,65 Km2 153 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers