Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,98 km²
Altitud 44 m
Població (a 01-01-2020) 602 h
Litoral No
Capital Far d'Empordà, el
Distància -
Codi ajuntament 1700590004

Divisió territorial postal

  • 17469

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170059 00 00 0 00 Far d'Empordà, el
Entitat singular 170059 00 01 7 00 Far d'Empordà, el - 257 237 494
Nucli 170059 00 01 7 01 Far d'Empordà, el - 191 177 368
Disseminat 170059 00 01 7 99 Disseminat del Far d'Empordà - 66 60 126
Entitat singular 170059 00 02 2 00 Oliva, l' - 54 54 108
Nucli 170059 00 02 2 01 Oliva, l' - 54 54 108
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170059 01 Far d'Empordà, el Població
Unitat població 170059 02 Oliva, l' Veïnat
Unitat població 170059 03 Pont del Príncep, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-31 Canvi de nom
  • Abans: 170059 Alfar
  • Després: 170059 Far d'Empordà, el
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,10 km² 44 m
  • Després: 8,98 km² 44 m