Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,05 km²
Altitud 172 m
Població (a 01-01-2023) 20506 h
Litoral No
Capital Banyoles
Distància -
Codi ajuntament 1701570005

Divisió territorial postal

 • 17820

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170157 00 00 0 00 Banyoles
Entitat singular 170157 00 01 7 00 Banyoles - 10100 10251 20351
Nucli 170157 00 01 7 01 Banyoles - 10097 10246 20343
Disseminat 170157 00 01 7 99 Disseminat de Banyoles - 3 5 8
Entitat singular 170157 00 03 8 00 Lió - 15 17 32
Disseminat 170157 00 03 8 99 Lió -Disseminat- - 15 17 32
Entitat singular 170157 00 04 3 00 Mas Usall, el - 16 16 32
Disseminat 170157 00 04 3 99 Mas Usall, el -Disseminat- - 16 16 32
Entitat singular 170157 00 06 9 00 Pins, els - 25 24 49
Nucli 170157 00 06 9 01 Pins, els - 25 24 49
Entitat singular 170157 00 09 4 00 Puigpalter de Baix - 6 7 13
Nucli 170157 00 09 4 01 Puigpalter de Baix - 2 1 3
Disseminat 170157 00 09 4 99 Disseminat de Puigpalter de Baix - 4 6 10
Entitat singular 170157 00 10 8 00 Mas Riera - 5 4 9
Disseminat 170157 00 10 8 99 Mas Riera -Disseminat- - 5 4 9
Entitat singular 170157 00 11 5 00 Puigpalter de Dalt - 8 12 20
Nucli 170157 00 11 5 01 Puigpalter de Dalt - 6 9 15
Disseminat 170157 00 11 5 99 Disseminat de Puigpalter de Dalt - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170157 01 Banyoles Ciutat
Unitat població 170157 02 Can Puig Urbanització
Unitat població 170157 03 Lió Llogarret
Unitat població 170157 04 Mas Usall, el Llogarret
Unitat població 170157 05 Pins, els Urbanització
Unitat població 170157 06 Pla de l'Ametller, el Raval
Unitat població 170157 07 Puig de Fontpudosa, el Urbanització
Unitat població 170157 08 Puigpalter Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 03002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 170157 Bañolas
 • Després: 170157 Banyoles
1988-05-16 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 170157 Banyoles
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 20 Gironès
 • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 10,90 km² 172 m
 • Després: 11,05 km² 172 m