Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,06 km²
Altitud 26 m
Població (a 01-01-2020) 968 h
Litoral No
Capital Cabanes
Distància -
Codi ajuntament 1703070005

Divisió territorial postal

  • 17761

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170307 00 00 0 00 Cabanes
Entitat singular 170307 00 01 7 00 Aigüeta, l' - 47 36 83
Nucli 170307 00 01 7 01 Aigüeta, l' - 47 36 83
Entitat singular 170307 00 02 2 00 Cabanes - 358 305 663
Nucli 170307 00 02 2 01 Cabanes - 301 270 571
Disseminat 170307 00 02 2 99 Disseminat de Cabanes - 57 35 92
Entitat singular 170307 00 05 6 00 Forn d'en Gestí, el - 35 36 71
Disseminat 170307 00 05 6 99 Forn d'en Gestí, el -Disseminat- - 35 36 71
Entitat singular 170307 00 08 1 00 Masies de Dalt, les - 74 62 136
Nucli 170307 00 08 1 01 Masies de Dalt, les - 73 61 134
Disseminat 170307 00 08 1 99 Disseminat de les Masies de Dalt - 1 1 2
Entitat singular 170307 00 09 4 00 Pla, el - 6 9 15
Disseminat 170307 00 09 4 99 Pla, el -Disseminat- - 6 9 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170307 01 Aigüeta, l' Veïnat
Unitat població 170307 02 Cabanes Població
Unitat població 170307 03 Corral del Comte, el Masos
Unitat població 170307 04 Forn d'en Gestí, el Masos
Unitat població 170307 05 Masies de Dalt, les Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170307 Cabanas
  • Després: 170307 Cabanes
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,00 km² 26 m
  • Després: 15,06 km² 26 m