Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,53 Km2
Altitud 71 m
Població (a 01-01-2018) 5390 h
Litoral No
Capital Celrà
Distància -
Codi ajuntament 1704990004

Divisió territorial postal

  • 17460

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170499 00 00 0 00 Celrà
Entitat singular 170499 00 01 7 00 Celrà - 2643 2641 5284
Nucli 170499 00 01 7 01 Celrà - 2643 2641 5284
Entitat singular 170499 00 02 2 00 Congost - 0 0 0
Disseminat 170499 00 02 2 99 Congost -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170499 00 03 8 00 Mas Blanc, el - 8 8 16
Disseminat 170499 00 03 8 99 Mas Blanc, el -Disseminat- - 8 8 16
Entitat singular 170499 00 04 3 00 Mas Castell - 1 1 2
Disseminat 170499 00 04 3 99 Mas Castell -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 170499 00 05 6 00 Mas Pedró - 1 0 1
Disseminat 170499 00 05 6 99 Mas Pedró -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 170499 00 06 9 00 Mas Serra - 8 9 17
Disseminat 170499 00 06 9 99 Mas Serra -Disseminat- - 8 9 17
Entitat singular 170499 00 07 5 00 Mas Valls - 3 1 4
Disseminat 170499 00 07 5 99 Mas Valls -Disseminat- - 3 1 4
Entitat singular 170499 00 08 1 00 Mas Verai - 24 11 35
Disseminat 170499 00 08 1 99 Mas Verai -Disseminat- - 24 11 35
Entitat singular 170499 00 09 4 00 Palagret - 13 6 19
Disseminat 170499 00 09 4 99 Palagret -Disseminat- - 13 6 19
Entitat singular 170499 00 12 0 00 Cal Tinent - 3 2 5
Disseminat 170499 00 12 0 99 Cal Tinent -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 170499 00 15 4 00 Balmes - 0 0 0
Disseminat 170499 00 15 4 99 Balmes -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170499 00 16 7 00 Indústria - 4 3 7
Disseminat 170499 00 16 7 99 Indústria -Disseminat- - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170499 01 Cal Tinent Veïnat
Unitat població 170499 02 Celrà Població
Unitat població 170499 03 Congost Veïnat
Unitat població 170499 04 Mas Blanc, el Veïnat
Unitat població 170499 05 Mas Castell, el Veïnat
Unitat població 170499 06 Mas Pedró, el Veïnat
Unitat població 170499 07 Mas Serra, el Veïnat
Unitat població 170499 08 Mas Valls, el Veïnat
Unitat població 170499 09 Mas Verai, el Veïnat
Unitat població 170499 10 Palagret Veïnat
Unitat població 170499 11 Palaïnes, les Urbanització
Unitat població 170499 12 Pla, el Veïnat
Unitat població 170499 13 Prat de la Vila, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170499 Celrá
  • Després: 170499 Celrà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,10 Km2 71 m
  • Després: 19,53 Km2 71 m