Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,35 Km2
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2018) 465 h
Litoral
Capital Colera
Distància -
Codi ajuntament 1705450006

Divisió territorial postal

  • 17496

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170545 00 00 0 00 Colera
Entitat singular 170545 00 01 7 00 Colera - 234 229 463
Nucli 170545 00 01 7 01 Colera - 230 226 456
Disseminat 170545 00 01 7 99 Disseminat de Colera - 4 3 7
Entitat singular 170545 00 03 8 00 Molinàs - 1 1 2
Disseminat 170545 00 03 8 99 Molinàs -Disseminat- - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170545 01 Colera Població
Unitat població 170545 02 Garbet Caseria
Unitat població 170545 03 Jonames Urbanització
Unitat població 170545 04 Rovellada, la Urbanització
Unitat població 170545 05 Sant Miquel de Colera Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,00 Km2 10 m
  • Després: 24,35 Km2 10 m